Lisette Christiansen

Personlig Træner og fitnesscoach Lisette Christiansen
Hop til navigation

Personlig Træning - en introduktion

Personlig Træning er en af de hurtigst voksende træningstrends i dag. Årsagen til at Personlig Træning har så stor succes er ganske enkelt, at produktet på en effektiv måde dækker et stigende behov. Behovet er motivation, tryghed, inspiration og succes gennem systematisk planlægning.

Certificeret Personlig Træner er det højeste uddannelsestrin inden for træningsbranchen. De krav og kriterier, som stilles til den Personlige Træner, er din garanti for, at din investering er godt givet ud.

Når du investerer i Personlig Træning, er det en investering i din livskvalitet. Det er et valg mange mennesker træffer, fordi de kan se nødvendigheden af at have et fysisk aktivt liv med en fornuftig kost, da det er med til at forebygge livsstilssygdomme, og dermed give en god sundhedsprofil.


Hvad gør vi?

Vi vil starte med at mødes til en snak om dine mål, ønsker og drømme. Derfra planlægger jeg træningsforløbet. Typisk skal vi mødes til træning 1- 2 gange om ugen! Min. forløbet vil typisk være 10-20 gange.
Der kan i forbindelse med tilrettelser af træning samt hvis du skal have lavet nyt træningsskema kunne nøjes med 3 timer. Der er også mange, der fast har Personlig Træning hver uge året rundt!

Træning med en Personlig Træner er resultatorienteret træning. Jeg vil ud fra dine målsætninger sammensætte en træningsplan, som løbende tilpasses din udvikling i træningen. Typisk betyder det, at der over en periode fastsættes nogle delmål, som træningen tilrettelægges efter. Træningen vil naturligvis tage hensyn til dig som individ.

Personlig Træning handler om at skabe nogle faste rammer for fysisk aktivitet, hvor jeg vil følge dig gennem hele forløbet. Det er parametre som motivation, inspiration, tryghed og ikke mindst en oplevelse af succes, som kendetegner et forløb med en Personlig Træner.

Under træningen vil jeg motivere og inspirere dig til at yde en ekstra indsats, så du får brændt lidt ekstra kalorier samtidig med at din formkurve forbedres mærkbart. Desuden vil jeg støtte og hjælpe dig, hvis det bliver for hårdt.

Dette betyder, at din træningstid bliver udnyttet fuldt ud, så du får en større effekt. Husk, at jeg som din Personlige Træner, er der 100 % for dig.

Personlig Træning
Trænings Coaching
- Få hjælp til at nå dine mål
Er din træning effektiv nok ?  Mangler du mål med træningen ?  Mangler strukturen i træningen ?   Skal du til optagelsesprøve ved Politiet eller forsvaret ??  TræningsCoaching fører dig sikkert i havn !

 
Personlig Træning & Coaching v/ Lisette Christiansen, ChrisCoaching, tlf.: 28793121, e-mail: lisette.chris@mail.dk